กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่
ที่อยู่: 
ตำบลบ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-295216
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี และทำประโยชน์เพื่อชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
พัฒนาชุมชนและชนบท