กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้
ที่อยู่: 
21/2 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 18 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
ผู้ประสานงาน: 
นางหทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ จนท.ล่ามภาษามือ
กิจกรรมและโครงการ: 
1. การจัดทำโครงการฟื้นฟูศักยภาพของคนหูหนวกด้านอาชีพ สังคม การศึกษา 2. สุขภาพ ด้านการแพทย์บริการล่ามภาษามือ เพื่อช่วยในการสื่อสาร เช่น การพบแพทย์ การศึกษาในด้านต่าง ๆ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
1. ใช้ภาษามือได้ 2. มีจิตใจในการให้ความช่วยเหลือ 3. เข้าใจคนพิการด้านการได้ยิน การอบรมภาษามือ เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับคนหูหนวก เช่นวัฒนธรรมของคนหูหนวก อาสาสมัครเข้ารับการอบรมด้านบุคลิกภาพมารยาทในสังคมการเป็นผู้นำ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง