มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จ.กาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่: 
บริเวณทางรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำแคว ต.ท่ามะกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-514922
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ