กลุ่มสุรากลั่นไทรเงิน

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มสุรากลั่นไทรเงิน
ที่อยู่: 
161 ม.13 ต.ไฮหยอง อ.พังโคนจ.สกลนคร 47160
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-42769-2402
ผู้ประสานงาน: 
นางเทวี โผภูเขียว
กิจกรรมและโครงการ: 
การบริการสังคมทั่วไปด้านอาชีพ/รายได้ การให้คำปรึกษา/การจัดฝึกอาชีพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ส่งเสริมวิชาชีพ