กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ช่องจอม

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ช่องจอม
ที่อยู่: 
181/1 ม.2 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
089-5832738
ผู้ประสานงาน: 
นายชูศักดิ์ ขันธสีมา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท