มูลนิธิรักษ์อาข่า จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิรักษ์อาข่า จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
115 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-713169
ผู้ประสานงาน: 
คุณเจริญ มาเยอะ
เบอร์แฟกซ์: 
053-750172
อีเมลล์: 
akhafoundationth@yahoo.com
กิจกรรมและโครงการ: 
สังคมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความรู้เรื่องสุขภาพสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว

วัตถุประสงค์ 
พัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน เรื่องสิ่งแวดล้อม  ชุมชน  อาชีพ