มูลนิธิร่วมกตัญญูแก่งคอย จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิร่วมกตัญญูแก่งคอย จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
085-8041212
ผู้ประสานงาน: 
คุณสมโภช อำไพจิตร
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่นผู้ได้รับบาดเจ็บ สร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร นำของไปให้กับผู้ขาดแคลนที่บนเขา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว

วัตถุประสงค์ 
ช่วยเหลือสังคมในทุก ๆด้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยต่าง ๆ