กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลห้วยน้ำขาว จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลห้วยน้ำขาว จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
31/2 ม.4 ต.ห้วยน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-511302
ผู้ประสานงาน: 
คุณวิไลวรรณ ดำรงพาณิชกิจ ประธานชุมชนท่าเรือจ้าง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ