กลุ่มอาชีพเสริมอาชีพชุมชน จ.กาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มอาชีพเสริมอาชีพชุมชน จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่: 
289 ถ.เตาปูน ซอย3 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-514108
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ว่างงาน