กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
สถานีพัฒนาที่ดิน ทุ่งนนทรีย์ อ.เขาสมิง จ.ตราด
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
086-8367478
ผู้ประสานงาน: 
นายจุรีรัตน์ หวนถนอน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ