คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
65 ม.13 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
กิจกรรมและโครงการ: 
นางพรรณี จันทรศรี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
พัฒนาชุมชนและชนบท
ส่งเสริมวิชาชีพ