คามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร์ระยอง

ชื่อหน่วยงาน: 
คามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร์ระยอง
ที่อยู่: 
1/1 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
จังหวัด: 
ระยอง
ผู้ประสานงาน: 
038-685480
เบอร์แฟกซ์: 
038-687480
อีเมลล์: 
eserayong@loxinfo.co.th
เว็บไซต์: 
www.camillian-rayong.org
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ ดูแลผู้ป่วย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

1.ให้การศึกษาอบรมแก่สาธารณชนเกี่ยวกับ เอดส์    
2.ดูแลช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV/เอดส์