กลุ่มแม่กลองดีดอทคอม จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มแม่กลองดีดอทคอม จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
www.maeklongdee.com
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
087-1271867, 089-4132567, 089-7647005
ผู้ประสานงาน: 
กลุ่มแม่กลองดี
อีเมลล์: 
webmaster@maeklongdee.com
เว็บไซต์: 
www.maeklongdee.com
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมเว็บไซต์ภายในแม่กลองดีดอทคอม และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ เช่น อวดดีแกลลอรี่ อวดดีแหลมใหญ่
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมความรู้ กิจกรรมเพื่อสังคม สนับสนุนสิ่งดีๆ ในจังหวัดสมุทรสงสคราม