ชมรมคนพิการทุกประเภท จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมคนพิการทุกประเภท จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
192 ม.13 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-471984, 089-9396129
ผู้ประสานงาน: 
นายจตุพล พรหมอาภรณ์ ประธานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน จัดสวัสดิการกลุ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รณรงค์ออกมาใช้สิทธิประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ              
- เพื่อรณรงค์ออกมาใช้สิทธิประโยช