ชมรมนันทนาการใบไม้ดนตรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมนันทนาการใบไม้ดนตรี
ที่อยู่: 
78/103 ภูเก็ตวิลล่า 5ซ.4/ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-248441
ผู้ประสานงาน: 
นายชัยสิทธิ์ จิตวารินทร์
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาเพื่ออนามัย ห่างไกลยาเสพติดเล่นเกมส์ความรู้พัฒนาตนเองด้านสติปัญญาทัศนศึกษา เพื่อเป็นกำไรชีวิต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ