กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ (สาหร่ายไก่) จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ (สาหร่ายไก่) จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
155 ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-791263
ผู้ประสานงาน: 
นางมณี ศักดิ์เรืองฤทธิ์
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ร่วมกันทำสาหร่ายแปรรูป อบแห้ง ทรงเครื่อง คุ้กกี้สาหร่าย สาหร่ายป่น 2.ร่วมงานกับส่วนราชการ การตลาดที่ธกส. โรงพยาบาล วัดร่องขุ่น 3.มีเงินออมในกลุ่ม 4.ช่วยบริจาคสาหร่ายแปรรูปให้งานการกุศลในชุมชนเป็นประจำ เช่น งานเยาวชน งานศพ งานของหน่วยงานราชการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
1. เสริมรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม มี 43 คน      
2. ส่งเสริมความสามัคคีเอื้ออาทรในสมาชิกกลุ่ม  
3. อนุรักษ์สาหร่ายไก่ ลุ่มแม่น้ำโขง