กลุ่มไข่มุกขาว

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มไข่มุกขาว
ที่อยู่: 
5/58 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-222221
ผู้ประสานงาน: 
นายชาญ วงศ์สัตยานนท์
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม