กองทุนกลุ่มสตรีตำบลมะค่า จ.มหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนกลุ่มสตรีตำบลมะค่า จ.มหาสารคาม
ที่อยู่: 
9 ม.3 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นางอนุมาภรณ์ ธัญธนาพงศ์
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นศูนย์กลางประสานงานของกลุ่มสตรีในชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มสตรีตำบลมะค่า