กองทุนคนชรา วัดป่าหนองบัวแดง

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนคนชรา วัดป่าหนองบัวแดง
ที่อยู่: 
วัดป่าหนองบัวแดง ม.8 บ.พระเสาร์ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
0-8196-65429
ผู้ประสานงาน: 
นางหนูนา จันสุพรม
กิจกรรมและโครงการ: 
สมาชิกร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มจัด- กิจกรรมปฏิบัติธรรม- ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อหารายได้- กิจกรรมสรงน้ำในวันสงกรานต์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้