กองทุนสวสดิการชุมชน ต.ขุนยวม

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสวสดิการชุมชน ต.ขุนยวม
ที่อยู่: 
7 ม.2 ถ.ราษฎร์- บูรณะ ต.ขุนยวม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ: 
085-0414193
ผู้ประสานงาน: 
ว่าที่ ร.ท.สันติภาพ ไหวดี
กิจกรรมและโครงการ: 
การจัดสวัสดิการชุมชนแบบ ครบวงจรชีวิตโดยเป็นการมี ส่วนร่วมระหว่างสมาชิกใน ชุมชนทุกระดับ รวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆของ ชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ