กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะค่า จ.มหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะค่า จ.มหาสารคาม
ที่อยู่: 
90 ม.3 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นางอนุมาภรณ์ ธัญธนาพงศ์
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ