กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ที่อยู่: 
อบต.ยางสีสุราช ต.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44120
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ: 
080-7686772
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรินทร์ โรจนวิภาต
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ส่งเสริมวิชาชีพ