กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบล เมืองจัง

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบล เมืองจัง
ที่อยู่: 
115 หมู่ 8 ต.เมืองจัง กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
081-9981755, 054-783092
ผู้ประสานงาน: 
นางบุญมี ผัดผล ผู้ประสานงาน
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่กลุ่มกำหนด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ