มูลนิธิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
87 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-279097
ผู้ประสานงาน: 
พระครูสิริอาภาธร ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ 
- สงเคราะห์ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์
- สงเคราะห์การดำเนินงานกิจการการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
- ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ