กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลส้าน

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลส้าน
ที่อยู่: 
85 หมู่ 5 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
084-7397122, 054-773367
ผู้ประสานงาน: 
นายสมคิด สีเขียว ผู้ประสานงาน
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่กลุ่มกำหนด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ