กองทุนสวัสดิการออมวันละบาทตำบลศรีษะเกษ

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสวัสดิการออมวันละบาทตำบลศรีษะเกษ
ที่อยู่: 
21 หมู่ 4 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
083-3246449, 054-773367
ผู้ประสานงาน: 
นางขวัญตา ยศบุญเรือง ผู้ประสานงาน
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขที่กลุ่มกำหนด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ