วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง จ.นครนายก
ที่อยู่: 
วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-331092
ผู้ประสานงาน: 
พระครูโอภาส ธรรมโชติ
กิจกรรมและโครงการ: 
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้การดูแล ฟื้นฟู และบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว