กองทุนสังคมสงเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสังคมสงเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-212726, 076-240414
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวมสมาชิกและจัดหาทุนในการจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้