ศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการประจำจังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการประจำจังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-315622, 037-311641
ผู้ประสานงาน: 
นางผ่องรวี สีตา
กิจกรรมและโครงการ: 
บำบัดและฟื้นฟูผู้พิการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและการปฏิบัติต่อเด็กพิการต่อผู้ปกครองเด็ก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
สำรวจว่ามีคนพิการอยู่ที่ใดบ้าง และให้ความช่วยเหลือ แนะนำรับเข้าศูนย์ เพื่อการบำบัดฟื้นฟู