ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม วัดบางกะพ้อม เด็กพิการ จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม วัดบางกะพ้อม เด็กพิการ จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
5 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-753027
ผู้ประสานงาน: 
ผอ.กัญยา เคหารมย์
เบอร์แฟกซ์: 
034-753027
อีเมลล์: 
pseckm@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการ วางแผนกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ส่งต่อสร้างเครือข่ายการทำงาน สถานศึกษาคนพิการ เป็นศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศการศึกษาคนพิการระดับจังหวัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือคนพิการระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมด้านการศึกษา พัฒนาคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาคนพิการ