กองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสง จ.มหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลวังแสง จ.มหาสารคาม
ที่อยู่: 
54 ม.1 ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายสมนึก ไชยสงค์
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ