ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
ที่อยู่: 
ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-2252-8131-9, 0-2258-8181-9, 0-2256-4039 และ 0-2256-4040
อีเมลล์: 
webmaster@redcross.or.th
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคกระจกตาโดยสามารถบริจาคได้ทั้งคนสายตาปกติ ตาเหล่ ตาบอดสี สายตาสั้น ให้ผู้ที่เคยผ่าตัดต้อกระจก เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาบอด ฯลฯ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย

    บริจาคอวัยวะ
    บริจาคโลหิต
    บริจาคเงิน