ศูนย์การเรียนรู้บ้านศรีบุญเรือง

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์การเรียนรู้บ้านศรีบุญเรือง
ที่อยู่: 
21 หมู่ 4 ต.ศรีษะเกษอ.นาน้อยจ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
081-9510669, 054-773367
ผู้ประสานงาน: 
นายเกษตร ยศบุญเรือง กำนัน ต.ศรีษะเกษ
กิจกรรมและโครงการ: 
กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้คนจน(บ้านมั่นคงในชนบท) สวัสดิการชุมชน สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้คนจน ศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย