ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง
ที่อยู่: 
ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-2461942, 02-2455191
กิจกรรมและโครงการ: 
เยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับคนชรา เช่น ดนตรี กีฬา พูดคุย บริจาคของใช้ประจำวันสำหรับคนชรา สายส่งอาหารไซลิงค์สำหรับให้อาหาร ยาทาภายนอกแก้อาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น ติดต่อล่วงหน้า เพื่อขอทราบของที่ต้องการ และนัดหมายการเยี่ยม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
สันทนาการ การท่องเที่ยว