ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนประจำจังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนประจำจังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
192 ม.13 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-471984, 089-8396129
ผู้ประสานงาน: 
นายจตุพล พรหมอาภรณ์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กร ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มองค์กรภาคเอกชน
- ศูนย์การเรียนรู้เพิ่อประสิทธิภาพองค์กรเอกชน
- ศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์กรเอกชน