ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตสายใยรัก จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตสายใยรัก จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
161 ม.3 ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
089-0091445
ผู้ประสานงาน: 
นายวโรดม ธีรภาพ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก ให้ความรู้แก่เด็ก จัดค่ายเยาวชน อบรมด้านคอมพิวเตอร์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ