กองทุนเพื่อเด็กและคนชรา

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนเพื่อเด็กและคนชรา
ที่อยู่: 
88/2 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
081-7466121, 054-710615
ผู้ประสานงาน: 
นางลักษณาภร ทัศนาวลัยประธานกองทุน
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและคนชรา ด้อยโอกาส เงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภคบริโภค
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้