ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ที่อยู่: 
12/101 ม.3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
084-6621612
ผู้ประสานงาน: 
นางจรรยา ทับพร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
สันทนาการ การท่องเที่ยว