ศูนย์สังคมพัฒนามิสซังท่าแร่

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์สังคมพัฒนามิสซังท่าแร่
ที่อยู่: 
41 ม.8 ถ.สกลนคร-นครพนมทั่วไป
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4275-1196
ผู้ประสานงาน: 
บาทหลวงสุรพงศ์ นาแว่น
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการสังคม การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนกิจกรรม บำบัดฟื้นฟูบุคคลครอบครัว พัฒนาชุมชน การบริการสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
พัฒนาชุมชนและชนบท
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม