ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้คามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้คามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
240 หมู่2 ตำบลโคกปีบ อ. ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3727-6010, 0-3727-7034
ผู้ประสานงาน: 
บาทหลวงวสันต์ สายพรหม ผู้อำนวยการ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และถูกทอดทิ้ง ได้แก่ผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพจากโรคเรื้อน ที่ไม่สามารถกลับสู่สังคมได้และทั่วไปที่ไม่มีที่พักพิง ให้ที่พักอาศัยปัจจัยพื้นฐาน กิจกรรมนันทนาการ/ฟืนฟูสภาพจิตใจ/แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
ความต้องการอาสาสมัคร: 
การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจพัฒนาจิตใจอาสาสมัคร มีจิตเมตตาต่อผู้สูงอายุ นันทนาการ สาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว
บ้าน ที่อยู่อาศัย