กุศลธรรมมูลนิธิฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
กุศลธรรมมูลนิธิฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
475/2 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-5120991
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา จริยธรรม