ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
84/22 ถนนเทศบาลดำริ ซอย3 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
089-5422617
ผู้ประสานงาน: 
นางมณฑิตา ไชยสมบัติ
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาให้ความรู้กิจกรรมนันทนาการ ฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่เด็กและครอบครัวเด็ก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
ชีวิตและสุขภาพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
1. เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของเด็ก วิทยากรเพื่อให้ความรู้/แนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา
2. จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวเด็ก
3. ที่พักพิงสำหรับเด็กที่ถูกทารุณกรรม