คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสจ.) จังหวัดน่าน

ชื่อหน่วยงาน: 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสจ.) จังหวัดน่าน
ที่อยู่: 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
054-710091, 089-7558657
ผู้ประสานงาน: 
นางวาสนา ธรรมราช ประธานคณะกรรมการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี

เป็นองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิสตรี การพัฒนาสตรี การส่งเสริมสตรีในทางการเมือง ความเสมอภาคหญิงชาย การลดความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว

เป็นศูนย์ประสานงานด้านสตรี ของจังหวัด เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มสตรีทุกอำเภอ ตำบล ครอบคลุมทั้งจังหวัด