สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี Saraburi home For girls จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี Saraburi home For girls จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
173 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-266708, 036-268708, 086-7998040
ผู้ประสานงาน: 
นางนิตยา วงศ์สวรรค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
เบอร์แฟกซ์: 
036-266708
อีเมลล์: 
girls@dsdw.go.th
เว็บไซต์: 
www.bandek.com
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การศึกษา ที่อยู่แก่เด็กในสงเคราะห์ในลักษณะบ้านของตนเอง -ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวยากจน,ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งในเขตอ.พระพุทธบาท,บ้านหมอ,ดอนพุด,หนองโดน -รับอาสาสมัครสอนหนังสือเด็กในสถานสงเคราะห์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
-อุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
-เพื่อให้มีการศึกษาและดูแลตัวเองได้เพื่อออกสู่สังคม
-เป้าหมาย  เด็กหญิงอายุ6-18 ปี หรือมากกว่าแต่ยังเรียนไม่จบชั้นสูงสุดแต่ไม่เกิน  24 ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้