สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านความหวังเมตตา จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านความหวังเมตตา จ.นครนายก
ที่อยู่: 
30 ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-313574
ผู้ประสานงาน: 
นางรูบีนา (กรัยวิเชียร) สุวรรณพงษ์
กิจกรรมและโครงการ: 
ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เลี้ยงเด็ก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
1.ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กหญิง (เด็กกำพร้ามาจากครอบครัวแตกแยกเด็กที่มีความเสี่ยงสูงต่อการนำไปค้าประเวณี)