ชมรม 80 ปี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรม 80 ปี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน
ที่อยู่: 
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ถ.รัชชูปการต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ: 
043-511789, 083-1447461
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.เรวดี โมครัตน์ประธาน
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ทำความสะอาดอย่างยั่งยืน 2. การร่วมกิจกรรมสำคัญในท้องถิ่น 3. ชมรมทูบีนัมเบอวัน 4. การแยกขยะเปียก - ขยะแห้ง
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เรียนรู้การแยกแยะขยะเปียก - แห้ง และการทำกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน