สภากาชาดไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
สภากาชาดไทย
ที่อยู่: 
ศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 5
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-256-4045-6 สายด่วน 1666
เว็บไซต์: 
www.organdominate.in.th
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมทำดีที่สภากาชาดไทย 4 บุญ ในหนึ่งวัน บริจาคกระจกตา (หลังเสียชีวิต) บริจาคอวัยวะ และบริจาคเลือดที่สภากาชาด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Eye Bank)
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน)
ชั้น 7  สภากาชาด  ถนนอังรีดูนังต์ เขต ปทุมวัน กทม. 10330
(จากพระราม4 เข้าอังรีดูนังต์ จะอยู่ประตูที่ 1 ฝั่งซ้ายมือ ตรงบริเวณที่จอดรถเมล์สาย 16 ตึกอยู่ฝั่งขวามือใกล้ประตูทางเข้า )
Tel: 0-2256-4039, 0-2256-4040  ต่อศูนย์ดวงตา หรือMobile: 081-902-5938
แจ้งบริจาคได้ตลอด 24 ชั่งโมงwww.eyebankthai.com

ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
บริจาคอวัยวะให้กับผู้ป่วย
บริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 5  สภากาชาด  ถนนอังรีดูนังต์ เขต ปทุมวัน กทม. 10330 (จากพระราม4 เข้าอังรีดูนังต์ จะอยู่ประตูที่ 1 ฝั่งซ้ายมือ ตรงบริเวณที่จอดรถเมล์สาย 16 ตึกอยู่ฝั่งขวามือใกล้ประตูทางเข้า )
Tel: 0-2256-4045-6  หรือสายด่วน  1666  แจ้งบริจาคได้ตลอด 24 ชม. www.organdonate.in.th

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
(National Blood Center Thai  Red Cross Society)
สภากาชาด  ถนนอังรีดูนังต์ เขต ปทุมวัน กทม. 10330
(จากพระราม4 เข้าอังรีดูนังต์ จะอยู่ประตูที่ 2ฝั่งซ้ายมือ มองตรงเข้าไปจะเห็นอาคารใหม่กระจกสีฟ้าๆ )
Tel: 0-2252-6116 0-2252-1637 0-2252-4106-9 ต่อ 113,157 
E-mail : blood@redcross.or.th

http://www.redcross.or.th/donation/blood_donation.php4, www.nbc.in.th