ชมรม อบต.เดิด

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรม อบต.เดิด
ที่อยู่: 
หมู่ที่ 1 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4573-7485
ผู้ประสานงาน: 
นายบรรจง ทาทอง
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก- เผยแพร่ความรู้ เช่น การบายศรี- จัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้