ชมรม อพม.

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรม อพม.
ที่อยู่: 
30 หมู่ที่ 10 บ.ดู่ทุ่ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญจันทร์ ศรีธาตุ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ- เผยแพร่ความรู้ เช่น การทำบายศรี- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้