สภาทนายความ

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาทนายความ
ที่อยู่: 
สภาทนายความ 7/89 อาคาร 10 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กทม. 10200
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-629-1430, 02-281-5170, 02-629-180
เว็บไซต์: 
www.lawyercouncil.or.th
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม